Какво представлява продуктовият маркетинг?

Ако вие предлагате определен продукти или продукти, но вие е трудно да достигнете до правилната аудитория. То тогава се нуждаете от продуктов маркетинг и специалисти в тази област.
В днешната статия ще ви запознаем с всичко, което трябва да знаете за него.

• Какво е продуктов маркетинг?
Маркетолозите, занимаващи се с продуктов маркетинг, отговарят за проучването и анализа на нуждите на пазара, за да могат да работят в посока правилното позициониране на продукта, така че той да бъде забелязан. Както и за информирането на крайния клиент за неговата стойност и предимства. Това се прави с цел подпомагане на продажбите и по-бързото ускоряване на приемане и задържане на продуктите на пазара.
Накратко, продуктовият маркетинг е фокусиран върху вашия продукт. Той е насочен към разработване на стратегии за подобряването му, които да задържат настоящите клиенти и да привлекат нови потребители.
Продуктовият маркетинг играе важна роля в целия жизнен цикъл на продукта. Екипът, занимаващ се с него е този, който трябва да анализира изискванията и нуждите на пазара, за да поднася на потребителите подходяща информация за продукта, а също и да се включва в процеса по определяне на неговата пазарна стойност.
Работата на екипа за продуктов маркетинг не приключва с пускането на продукта на пазара – негова основна задача е да да го задържи там.

1. Трите основи етапа на продуктовия маркетинг:

– Процес по пускане на продукта.
Процесът по пускане на продукта на пазара включва опознаване на пазара, на който ще се продава вашият продукт, и анализ на подходящите потенциални клинети. Той включва и позициониране на продукта.

– Процес на популяризиране на продукта.
За да бъде успешен даден продукт е важно той да бъде популяризиран сред потребителите, за да могат те да се убедят в неговите ползи.

– Процес на продажба на продукта.
След като пуснете продукта си на пазара и го популяризирате, ще се нуждаете от последния тласък, който да накара потребителя да вземе решение за покупка.
За целта е необходимо да разполагате с добре разработен процес на продажба, който да подпомогне бързото разпространение на продукта сред крайните клиенти.
Тези три ключови елемента на продуктовия маркетинг обясняват процеса от началото до края.

• Защо е важен продуктовият маркетинг и какви са ползите от него?

Продуктовите маркетолози трябва да се съсредоточат върху подчертаването на ползите от използването на даден продукт.
Тъй като предлагането на всякакъв вид сходни продукти на пазара е изключително голямо, то и конкуренцията за привличане на интереса на потребителите е огромна. Клиентите могат буквално да се изгубят в море от продукти, почти неразличими един от друг! Именно тук продуктовият маркетинг става изключително важен.
Важно е да анализирате кои характеристики на дадения продукт ще го откроят сред останалите и ще ви помогнат да го направите търсен и продаваем.
Също така е нужно да определите кои са точно вашите клиенти и как вашият продукт се представя в сравнение с конкурентите по отношение на задоволяването на нуждите и желанията им.
Нужно е да се стремите да увеличите продажбите, да имате ясна представа за това как вашият продукт се вписва в пейзажа и какво го отличава от останалите.

С други думи: позволява ви да позиционирате продукта си по-добре.
Сега ще разгледаме и ползите от продуктовия маркетинг.

– Увеличава продажбите
Постоянното внимание към постигане на удовлетвореност на клиентите и възможността за популяризиране на вашите артикули, съответно води до увеличаване на продажбите.

– Добро сътрудничество
Често срещан проблем е, че при спад на продажбите екипите се обвиняват взаимно. Продуктовият маркетинг обединява екипите с обща цел и общ път, като по този начин се постига по-добро сътрудничество между тях.

– Подобряване на разбирането на нуждите на клиентите
Част от успешната маркетинг стратегия включва подробно анализ на клиентите. Трябва да знаете кои са те, какво искат и защо го искат.
Продуктовият маркетинг обединява цялата информация, за да предостави цялостна представа за потенциалните клиентите на вашия продукт.

Тези знания ще се окажат изключително ценни.
Това са трите основни предимства на продуктовия маркетинг.
И така, как да изпъкнете на такъв конкурентен пазар? Със страхотна маркетингова стратегия, разбира се!