Организиране на събития и PR

В предишната статия разказахме за индивидуалния дизайн и колко важен и интересен може да бъде той. Сега ще обърнем внимание на още една част от дейностите, с които се занимава екипът на Smile Agency – организация на събития, цялостна PR кампания и събитиен маркетинг.

Какво е събитиен маркетинг?

Събитийният маркетинг обхваща най-общо казано популяризирането на продукти, брандове и компании чрез създаване и организиране на различни събития. Тези събития са насочени към рекламирането на продукта и в основата им най-често е заложена целта за изграждане на имиджа. Също така много полезна функция на събитията и тяхното организиране е събирането на едно място хората, които предлагат услуги и хората, които търсят услуги, тоест потенциалните клиенти и купувачи. Личният контакт е много добър похват при изграждането на доверие.
Част от тази задача е организацията на всички тези събития. Ако искате да научите колко интересен е целият процес, ние с радост ще Ви разкажем.

Smile Agency разполага с професионален екип, който се занимава със следните дейности:
– Цялостно PR управление;
Управление на кампании с популярни лица;
– Концепции и организация на събития и промоции;
– Организация на тийм билдинг събития и изложения.

Цялостно PR управление:
Както знаем, връзките с обществеността са основната дейност, която създава взаимоотношения между различни организации и техни потребители или клиенти. Тук ефективността е от съществено значение! Цялостното PR управление се свежда до различни дейности, като например работа с медии, поддържане на социални медии, прес съобщения, медиа мониторинг и още много комуникационни активности.

Управление на кампании с популярни лица :
Това е един от често използваните похвати, които спомагат за по-бързото популяризиране на даден продукт или марка, тъй като голямата познаваемост на популярните личности, спомага потребителите бързо да правят връзка от конкретното лице към дадената марка. При използването на популярни лица за реклама има няколко неща, които трябва да съобразим.
При организирането на такъв тип кампании е изключително важен изборът на конкретната популярна личност, която ще участва в кампанията. Нужно е нейният профил да е подходящ за конкретния продукт или марка , които ще бъде бъдат презентирани, за да може да буди доверие в потенциалните потребители.
Въпреки, че е хубаво дадено събитие, кампания или друг вид рекламна дейност, целяща да продаде даден продукт, да бъде подкрепена от влиянието на популярно лице, при изготвянето на такъв тип кампания, трябва да внимаваме да не „потънем“ в популярността на личността, която използваме. Това се получава понякога, а причината е, че хората запомнят повече самото лице, отколкото рекламирания продукт.


Концепции и организация на събития и промоции:

Общо тази тема обхваща цялостната организация на даденото събитие. Като започнем от изготвяне на предварителна идейна концепция и стигнем до провеждане на събитието на практическо ниво. Интересното тук е, че цялата ни дейност при организацията на събития или промоции е доста подобна на създаването на нов продукт. Част от нещата, които се включват в идейната концепция са : предложение за тема на събитието, декорация на събитите, кетъринг, програма, сценарии и всичко необходимо за дадено събитие.

Организация на тийм билдинг събития и изложения:
За едно успешно събитие от типа на тийм билдинг или изложение, от основно значение е правилният избор на локация, което да отговаря на идеята на мероприятието. Това е основната ни задача при изготвянето на такъв тип мероприятия.
При организирането на такъв тип събития е важно да отговорим на очакванията на клиентите за това какво точно искат да бъде постигнато след провеждането им.
Едно добре организирано събитие, което е изцяло съобразено с нуждите на даден клиент и е съдържателно по своята същност, може да създаде силна емоционална връзка между потребителя и марката, продукта, компанията. Информацията, емоцията, мотивацията и действието, правят всяко добре планирано и организирано събитие успешно.