Агенцията има необходимия капацитет да предложи на своите клиенти всичко по отношение на маркетинга и рекламата – от създаване и управление на марка до различни рекламни кампании, материали, събития и инициативи в подкрепа на съществуващи марки и продукти.

Smile може да Ви даде необременена гледна точка върху начина, целта и методите за продажба на продуктите на Вашата компания. Агенцията може да менажира  изцяло маркетинг дейностите на бизнеса Ви.

Маркетинг стратегия