На 16 юли в Пловдив стартира промоцията “С Damburger всеки печели“.
Купи 3 кена Damburger сега, изтрий скреч карта и със сигурност печелиш една от нашите награди – подложка за чаша, кен Damburger или чаша за бира!
Промоцията е активна само в обекти, обозначени с промоционални рекламни материали. Наградите ще се предоставят при предаване на печеливша скреч карта.
В промоцията имат право да участват само лица, навършили 18 години.

Не се колебай, купи и спечели сега!

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията „ С Дамбургер Всеки Печели – Купи 3 кена, вземи скреч карта и спечели награда“, наричана по-долу за краткост Промоцията, се организира от Смайл Ейджънси ЕООД със седалище и адрес по регистрация гр. София, ул. Преки път 61, ет. 1 ап. 1, наричана по-долу за краткост Организатор.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

2.1 Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта на www.smileagency.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон +359 0888 901 636, като цената на телефонния разговор зависи от тарифите на оператора, който обслужва обаждащия се. По време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.smileagency.bg
2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с описаните по-долу Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на град Пловдив, обозначени с рекламни материали за Промоцията.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1 В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години към датата на покупка.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1 Промоцията започва на 16 юли 2018 г. и ще продължи до 31 септември 2018 г. или до изчерпване на количеството награди и скреч карти в обектите, включени в Промоцията.

6. ПРОМОЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ

6.1 Продуктът, за който се отнася Промоцията е 0,5L кен бира Damburger.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

С участие в промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

7.1 Брандирана Damburger чаша – един дизайн, примерно изображение в в Приложение № 1. Общо 40 бр.
7.2 Брандирана Damburger подложка за чаша – един дизайн, примерно изображение в Приложение № 1. Общо 1760 бр.
7.3 Кен Damburger 0,5L – примерно изображение в Приложение № 1. Общо 200 бр.

8. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За всеки 3 кена Damburger 0,5L, закупени с една покупка в търговски обект, за който е активна Промоцията, потребителят получава скреч карта на място, в момента на покупката. След изтриване на обозначеното на картата поле, в зависимост от надписа, които е изписан , потребителят печели една от следните награди:
8.1 „Чаша“ – потребителят има право да получи на място в търговския обект един брой брандирана Damburger чаша, описана в т. 7.1. и Приложение № 1.
8.2 „Подложка за чаша“ – потребителят има право да получи на място в търговския обект един брой брандирана подложка за чаша Damburger, описана в т.7.2 и Приложение № 1.
8.3„Кен Damburger“ – потребителят има право да получи на място в търговския обект един брой кен Damburger 0,5L, с описан в т.7.3 и Приложение № 1.
8.4 Общият брой скреч карти е 2000 броя, като 1760 броя от картите са „Печелиш подложка за чаша”, 200 броя от картите са „Печелиш кен Damburger” и 40 броя съдържат “Печелиш чаша”. Печелившите карти ще бъдат равномерно разпределени в участващите обекти.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.
9.2. Всички представени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.
9.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

10.1 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

1) Чаша Damburger  2) Подложка за чаша 3) Кен Damburger 0,5L