Как и какво прави нашият екип?

Професията ни е съпроводена от разнообразни проекти и задачи , изискващи много въображение и критичност, всекидневно израстване и обогатяване. Комплексността е това, което ни кара да я работим с удоволствие.

Как и какво прави нашият екип?
Всеки ден е ново изживяване, запознанство с разнообразни теми, среща с клиенти и интересни задачи, чрез които се усъвършенстваме допълнително.
Основното, което следваме като правило е стремежът да предлагаме всичко необходимо на нашите клиенти в сферата на маркетинга и рекламата – от създаването и управлението на нови марки, до разработването и осъществяването на разнообразни рекламни кампании, събития и иновации, подкрепящи вече съществуващи марки и продукти, а също и производството на рекламни материали.

Следваща стъпка е планирането!
За да успеем да отговорим на ежедневната динамичност и да изпълним изискванията на всеки наш клиент е нужно предварително да разработим подробен план, който следваме, изпълняваме и допълваме с всяка изминала стъпка към следващата ни цел. Всяка точка от плана, подлежи на всевъзможни деформации и моделиране от наша страна, в зависимост от развитието на процеса на работа и изискванията на клиента.
Друго, което мислим и използваме като похват при разработването на стратегия е фактът, че хората харчат парите си по два начина – емоционално и рационално. Наша основна задача, е да успяваме да достигаме и предоставяме ефективни похвати, които покриват и двете състояния.

Кои сме ние?
Нашият мениджърски екип е съставен от опитни професионалисти с дългогодишна практика в сферата на маркетинга. От натрупания дългогодишен опит ние знаем, че една от основните ни цели трябва да е разбирателството с клиентите, основни похвати за постигането на което са гъвкавостта и въображението.
За да се добие по-добра представа за естеството на нашата работа, в следващите редове ще представим една от важите задачи, над които работи нашия екип – създаването на индивидуален дизайн.
Индивидуалността е свойство, което освен, че ни прави отличителни по някакъв начин, допринася и за утвърждаването на името на дадена марка или продукт. В основата на нашата дейност е разработването и оформянето на индивидуален дизайн, който освен да отговаря на всички нужди на клиента се стреми да предлага визия и изразяваща, открояваща се идентичност.

Smile Agency предлага следните услуги в сферата на дизайна :
• Графичен дизайн;
• Интериорен дизайн;
• Създаване на корпоративна идентичност;
• Професионална фогография.

Графичен дизайн или що е то?
Графичният дизайн е дейност, при която на една информация се придава удобна и естетична форма. Ако една марка тепърва смята да навлиза на пазара, ние работим по маркетинговата стратегия и рекламата, но първо създаваме лого и бранд бук, чрез които да се утвърди и различи въпросната марка. Подготвяме визуален проект, който е свързан с визията на дадена марка и цялостното й визуално представяне.

Интериорен дизайн – вътрешността е също толкова важна, колкото и външността!
В тази част от нашата професия се прилагат едновременно креативни и технологични решения с цел да се оформи вътрешното пространство. Отново се връщаме на частта с плана – тук важна стъпка при изготвянето на вътрешен брандинг е проучването. Една от идеите, по които се водим, е това, че пространствата оказват съществено влияние на човешката психика. По този начин ние се стремим освен да постигнем естетическа красота, да имаме и пространство, което да отговаря на нуждите на хората, но и да отговаря на човешките емоции.

Общото, което обхваща всичко е корпоративната идентичност!
Корпоративната идентичност е част от позиционирането на една компания, чрез нея успяваме да я отличим от конкурентите и да я превърнем в лесно различима и запомняща се. Най-добре е тази идентичност да бъде изградена още при стартирането на една компания, но в някои случаи се налага да я изграждаме и на по-късно ниво. Корпоративната идентичност включва в себе си много елементи от името и логото на дадена компания, до всички фирмени бланки, визитки, рекламни и корпоративни материали, работно облекло, транспортни средства, брандинг на офиси и вътрешен дизайн. Това е цялостният облик на нашите клиенти, а ние се стремим той да бъде различен и запомнящ се.
Удоволствие е да потъваме в разнообразието, което ни предлага професионалната обстановка всеки ден. Дейността, която вършим ежедневно е процес от работа по множество проекти, изготвяне на различни стратегии и най-вече любов.