Историята на имейл маркетинга

Имейл маркетингът е подход използван в рекламната индустрия, при който електронната поща се ползва като основно средство за достигане до потребителя, за изпращане на рекламни съобщения и други. Предварително се определя целева група, до която се стремим да достигне посланието ни. Това могат да са всички наши настоящи клиенти, с които искаме да комуникираме на ежедневна база, или могат да са потенциални клиенти, които искаме да привлечем, за да увеличим доходите си.
Основна идея на този вид кампании е да се поддържат дълготрайни и близки контакти с клиентите, да се изгради доверие, да се изпраща разнообразно съдържание, както и да се разпространява рекламно послание, с цел продажба.

В началото рекламни послания са се разпространявали по два начина – по телефон или изпращане по поща, чрез физическа доставка, но в последствие се започва организирането на нови канали за по-лесна и по-евтина достъпност и комуникация.
През 1991г. се създава безплатната платформа Hotmail. До тогава интернетът вече е бил изобретен, но е бил използван основно от студенти или служители на определени компании. Създадената платформа предоставя на маркетинголозите един съвсем нов и евтин начин за достигане до огромен брой клиенти, както и служи за поле за експеримент и усъвършенстване на този тип рекламна дейност.
В средата на 90-те все повече компании започват да използват имейл маркетинга като средство за работа, като обемът на изпратените имейли нараства все повече. Доставчиците на интернет започват да усещат, че спамът не действа добре на потребителите и затова към средата на 90-те години се появяват множество инициативи и идеи за това как да се регулира и намали спам мейлинга.

С технологичното развитие и следването на актуалните тенденциите, имейл маркетинга се усъвършенства и доразвива. През 2012г. се появява, така нареченият „модерен имейл маркетинг“, който не спира да търпи развитие в насока иновация и усъвършенстване и до ден днешен.
Днес много голяма част от фирмите, които работят с клиенти използват основно електронната поща като канал за ежедневна комуникация с клиенти и партньори, обсъждане на всякакви задачи, както и за споделяне на вече свършена работа. Често компаниите използват имейла с рекламни цели за привличане на нови клиенти, за разпространение на рекламна информация, предлагане на услуги и продукти на настоящи и потенциални клиенти. Имейл маркетинга е един от успешните маркетинг похвати и помага резултатно на много компании да популялизират своята дейност и да продават продуктите си.

Предимства на имейл маркетинга:

Евтин за реализация
Полезен маркетинг похват, който една компания може да използва, е да стартира с няколко евтини варианта за реклама и след като събере по-голям финансов ресурс, да инвестира в по-скъпи форми за промотиране на своите продукти и услуги. В това отношение имейл маркетингът е много бюджетен вариант, тъй като не изисква почти никакви разходи, а чрез него рекламата може да достигне до голям брой настоящи или потенциални клиенти.

Интерактивен е
Доказано е, че много често визиите привличат първоначално потребителите, при което се появява интерес и стимул да се получи повече информация относно продукт, услуга и т.н. Именно заради това, бюлетините са изключително интерактивни и ефективни. Модерният мейлинг се основава на идеята на списание или рекламна книжка, но всъщност всичко е онлайн. Акцентира се върху големи и малки визии, които привличат вниманието моментално, а под всяка или дори в самата визия, може да се добави текст, който разяснява повече относно ползите на дадените услуги. В това отношение креативната част от всеки рекламен екип, може да си позволи по-голяма свобода и да създаде не един, а няколко дизайна, които се завъртат около основата идея – интерактивно представяне на даден продукт или услуга, с цел продажба.

Моментален резултат
Може да се твърди, че този вид кампании са наистина с моментален резултат, тъй като много често хората, които са се абонирали да получават информация от дадени фирми, дори да не преглеждат имейлите си, ежеседмично получават по един в пощата си, с подходящо рекламно заглавие, което да им напомня за въпросната фирма. Моменталният ефект също се получава от това, че този вид информация може да се изпраща до огромен брой потребители едновременно и при имейл маркетинга не съществува време, в което рекламодателите да изчакват достигането на информацията до таргет групите си. При този тип реклама, информацията достига веднага до желаната аудитория.

Поднесена информация наготово
Друго предимство е това, че информацията се поднася наготово. С този вид рекламна дейност, никой не затруднява клиентите си сами да се ангажират да се осведомяват за различни активности, които биха им били от полза. Цялата информация, касаеща даден продукт или услуга, се съдържа в имейла.

В клипчето по-долу можете да научите по-интересни факти за имейл маркетинга:
Видео